złomowanie: 796 404 040
części: 662 041 932
ul. Skrzyńskich 17B / Gorlice  

Polityka prywatności

Dane osobowe:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, podanych w formularzach kontaktowych jest Stacja Demontażu Pojazdów KOS Sp. z o.o. ul.Skrzyńskich 17B,  38-300 Gorlice. Podanie danych jest dobrowolne.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach jakich formularze zostały stworzone .

3. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.

4. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

5. System informatyczny, w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)..

6. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.